ENGLISH דרושים צור קשר דף הבית
menuLayer1 menuLayer2 menuLayer3
המשולש הגדול
לחץ על התמונות להגדלה
מזמין:
עיריית רמת-גן
כללי:
שכונת משולש הגדול ברמת-גן מתוכננת בצפון העיר: בין כפר אז"ר, בית חולים תל השומר ושכונת
קרית קרניצי. השכונה כוללת כ-980 יחידות דיור, שטח משמר, מבני ציבור, פארק, שטחים פתוחים ועוד.
השכונה מתוכננת בהתאם לתקן הבנייה הירוקה 5281.
עלות:
במסגרת הפרויקט מבוצע פיתוח שטח ותשתיות בהיקף של כ-120 מלש"ח
שירותים שניתנו במסגרת הפרויקט:
ניהול התכנון הראשוני, המוקדם והמפורט
ניהול מכרזי הפיתוח והתקשרויות עם הקבלנים
ניהול ופיקוח על הביצוע
<< הקודם
פרופיל
לקוחות
שירותים
פרויקטים
מן העיתונות
מכרזים
created by CyberServe © All Rights Reserved to D.E.L GROUP